Jazz Kitchen

Kansas City, KS

Sunday – Thursday 11AM – 9PM
Friday & Saturday 11AM – 10PM

Bar Hours
Sunday – Thursday 11AM – 10PM
Friday & Saturday 11AM – 11PM

Happy Hour
Monday – Friday 3PM – 6PM and 10PM – close

Kansas City, KS
Events
21
Nov

Rich Berry

November 21, 2019 6:00 PM
 – 
November 21, 2019 9:00 PM
22
Nov

Mark Valentine and The Ticklers

November 22, 2019 7:00 PM
 – 
November 22, 2019 11:00 PM
23
Nov

Brendan MacNaughton Band

November 23, 2019 7:00 PM
 – 
November 23, 2019 11:00 PM
26
Nov

Jay EuDaly

November 26, 2019 6:00 PM
 – 
November 26, 2019 9:00 PM
27
Nov

Brian Ruskin

November 27, 2019 6:00 PM
 – 
November 27, 2019 9:00 PM
29
Nov

Turkey Bone / Vaughn Cowden

November 29, 2019 7:00 PM
 – 
November 29, 2019 11:00 PM
30
Nov

Max Fred Band

November 30, 2019 7:00 PM
 – 
November 30, 2019 11:00 PM